محصولات

شهر محصولات آرتا جوجه سبلان :

نوآوری در خدمات ، کیفیت در محصول

محصول اصلی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان جوجه یک روزه گوشتی بوده که از نژاد های مختلف راس 308، آربراکرز (پلاس) و آرین می باشند. با توجه به تعدد فارم های مادر زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان، این زنجیره در تمامی فصول سال توانایی تولید جوجه یک روزه را دارد که با اتــکا به کادر فنی مـــجرب می تواند جوجه یک روزه با کیفیت تولید و در اختیار صنعت طیور کشور قرار دهد. در ادامه، این شرکت جهت تکمیل نمودن زنجیره تولید؛ با راه اندازی فارم اجدادی، جوجه مــادری نیز تولید و به بازار عرضـــه می نماید. جوجه های مادری تولیدی این شــرکت از نژاد ایرانی آرین می باشد.

یکی دیگر از محصولات این شرکت مرغ زنده گوشتی بوده که در فارم های گوشـــــتی پرورش یافته و تولیـــد می گردد. مرغ زنده در پایان دوره پرورش به صورت زنده فروشی و هم به صورت کشتار شده و آماده طبخ قابل عرضه به بازار می باشد. از محصولات فرعی این شرکت میتوان به تخم مرغ نطفه دار، خروس مازاد مادری، مرغ زنده پایان دوره و همچنین کود مرغی فارم های گوشتی و فارم های تولیدی مادر اشاره نمود.یکی دیگر از محصولات این شرکت مرغ زنده گوشتی بوده که در فارم های گوشـــــتی پرورش یافته و تولیـــد می گردد. مرغ زنده در پایان دوره پرورش به صورت زنده فروشی و هم به صورت کشتار شده و آماده طبخ قابل عرضه به بازار می باشد. از محصولات فرعی این شرکت میتوان به تخم مرغ نطفه دار، خروس مازاد مادری، مرغ زنده پایان دوره و همچنین کود مرغی فارم های گوشتی و فارم های تولیدی مادر اشاره نمود.