امضای تفاهم نامه ساخت و اهدای چهارده واحد مسکونی به دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی از طرف مدیریت محتمر شرکت آرتاجوجه سبلان

همزمان با 16آذر روز دانشجو مهندس حاج نوری مالک و مدیریت آرتاجوجه سبلان به دعوت این دانشگاه در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. همزمان با 16 آذر روز دانشجو مهندس حاج نوری مالک و مدیریت آرتاجوجه سبلان به دعوت این دانشگاه در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه به ایراد …

امضای تفاهم نامه ساخت و اهدای چهارده واحد مسکونی به دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی از طرف مدیریت محتمر شرکت آرتاجوجه سبلان ادامه »