اولین حضور غرفه آرتاپروتئین در نمایشگاه بین المللی اردبیل

شرکت آرتا پروتئین جهت معرفی و عرضه مستقیم محصولات پروتئینی خود حضور فعال و چشمگیری در نمایشگاه بین المللی اردبیل داشت. شرکت آرتا پروتئین جهت معرفی و عرضه مستقیم محصولات پروتئینی خود حضور فعال و چشمگیری در نمایشگاه بین المللی اردبیل داشت .بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با نحوه کشتار در مدرنترین کشتارگاه آرتاجوجه سبلان (آرتاپروتئین) از …

اولین حضور غرفه آرتاپروتئین در نمایشگاه بین المللی اردبیل ادامه »