حضور شرکت ارتاجوجه سبلان درنمایشگاه بین المللی دام وطیور تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شرکت های مولد دام وطیور وصنایع وابسته از هشتم لغایت یازدهم آبانماه برگزار گردید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیو تهران از هشتم لغایت یازدهم آبانماه با حضور شرکت های مولد و صنایع وابسته حیطه دام وطیور برگزار گردید.شرکت آرتا جوجه سبلان نیز طبق سنوات گذشته در …

حضور شرکت ارتاجوجه سبلان درنمایشگاه بین المللی دام وطیور تهران ادامه »