تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 19:41

ورود همکاران

نگارش علمی از وحید وحدت؛ کارشناس روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان

نگارش علمی از وحید وحدت؛ کارشناس روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان

جناب آقای وحید وحدت؛ مسئول محترم واحد روابط عمومی

بی تردید آنان که در مسیر راهیابی به وادی نور و معرفت گام می نهند، با آفرینش آثار ماندگار مکتوب، بر چرخ نیلوفری فراز می آیند و با دانش خویش جامعه خود و بشریت را از ظلمات جهل به روشنای نور راه می برند. چاپ پنجمین کتاب حضرتعالی “با عنوان بیوگرافی پروفسور عظیمی” را به شما تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را در خدمت به جامعه علمی کشور از خداوند متعال خواستاریم.

نگارش علمی از وحید وحدت