تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:22

ورود همکاران

قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خیر نیک اندیش استان اردبیل مهندس قدرت حاج نوری

قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خیر نیک اندیش استان اردبیل مهندس قدرت حاج نوری، مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان

نماینده دکتر قالیباف با حضور در استان اردبیل، با اهدا لوح از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی از زحمات و خدمات مهندس قدرت حاج نوری در زمینه های امورات خیریه تجلیل و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان، ظهر امروز، نماینده دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر اردبیل حضور یافتند و از خدمات ارزشمند خیر نیکوکار و نیک اندیش استان اردبیل مهندس قدرت حاج نوری مدیر عامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان با اهدای لوح با امضای آقای دکتر قالیباف تجلیل و قدردانی کردند.