تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:04

ورود همکاران

دیدار و نشست مهندس قدرت حاج نوری با سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

دیدار و نشست صمیمانه مهندس قدرت حاج نوری با مهندس نوبخت اژدری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان در طی دیدار مهندس قدرت حاج نوری مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان ضمن تبریک انتصاب مهندس نوبخت اژدری بعنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، افزود؛ انتخاب جنابعالی، انتخابی شایسته برای سازمان جهاد کشاورزی بوده و با توجه به سابقه علمی و اجرایی و روحیه جهادی جنابعالی، آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید برای جنابعالی مسئلت دارم.