دیدار و نشست صمیمانه مدیر عامل و معاونین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان با روسا و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل

دیدار و نشست صمیمانه مدیر عامل و معاونین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان با روسا و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل

 در طی دیدار و نشست صمیمانه، مهندس قدرت حاج نوری به همراه معاونین زنجیره یکپارچه آرتاجوجه سبلان ضمن دیدار با دانشجویان و سخنرانی در کلاس کارآفرینی، از کارگاه ها و واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل بازدید نمودند.

کارآفرین برتر استان آقای حاج نوری در طی نشست با مدیران و روسای دانشگاه رازی اردبیل، قول همکاری و مساعدت در امورات اشتغال زایی و علمی پژوهشی دادند.

دیدار و نشست صمیمانه مدیر عامل و معاونین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان با روسا و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل
  • روابط عمومی زنجیره يکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.