تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:26

ورود همکاران

دومین جشنواره پیامکی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان

روابط عمومی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان نفرات برتر جشنواره پیامکی در وصف آرتا جوجه سبلان را هفته پیش اعلام و ظهر امروز در طی مراسم تجلیل، با حضور مدیر عامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان جناب حاج نوری و معاونین شرکت از برندگان با اهدای لوح و هدایای نفیس تجلیل نمودند.