تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:03

ورود همکاران

خروس مازاد مادری

خروس مازاد مادری آرتا جوجه سبلان

منظور از خروس ­های مازاد مادری، خروس های مادری بالغ پرورش یافته در شرایط مناسب می­ باشد که اواخر دوره پرورش را سپری می­ کنند. طی دوره پرورش تمامی واکسن­ های ضروری اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی تزریق و استفاده می­ شود و بعد از نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم به مشتریان عرضه می شود. قیمت این محصول بسته به سن پرنده و شرایط بازار تعیین می­شود.

خروس مازاد مادری