خرداد ماهی که گذشت و روزی که ما در کنار ملت عزیزمان بودیم ….

خرداد ماهی که گذشت و روزی که ما در کنار ملت عزیزمان بودیم ….

چند هفته پیش، در سیل اخیر شهر گرمی، به لطف خدا یک روز مهمان مردم شریف و محترم گرمی بودیم، مردمی مهمان نواز…

باشد روزی که در شادی هایشان سهیم باشیم…

بلا به دور مردم عزیز سرزمینم…

خرداد ماهی که گذشت و روزی که ما در کنار ملت عزیزمان بودیم ....
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.