حضور نمایندگان زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان در رویداد مردمی اشتغال

حضور نمایندگان زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان در رویداد مردمی اشتغال

رویداد مردمی اشتغال با محوریت تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان، طی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه در دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل برگزار شد.

حضور نمایندگان زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان در رویداد مردمی اشتغال
  • روابط عمومی زنجیره يکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.