تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:23

ورود همکاران

حضور مهندس قدرت حاج نوری در برنامه در مدار مهربانی در شبکه دو سیما

حضور مهندس قدرت حاج نوری خیر نیک اندیش و نیکوکار استان اردبیل در برنامه در مدار مهربانی در شبکه دو سیما

در این برنامه که با حضور مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان اجرا شد، به فعالیت های نیکو کارانه مهندس قدرت حاج نوری از ابتدای کودکی تا کنون پرداخته شد و از اقدامات و کمک رسانی های او تجلیل به عمل آمد.