دیدار و نشست ها

جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی و مدیران آرتا پروتئین

جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی و مدیران آرتا پروتئین

جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی و مدیران آرتا پروتئین

جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی و مدیران آرتا پروتئین

ظهر امروز، وحدت و فطری از روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان با مدیران آرتا پروتئین؛ آیدین و رجبعلیزاده دیدار و در خصوص تعامل بین واحدها، ارتقای برندینگ و عملکرد امورات روابط عمومی بحث و تبادل نظر کردند.

جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی و مدیران آرتا پروتئین

پیام تبریک مدیرعامل

بازگشت به لیست