تاریخ: 29 تیر 1403

ساعت: 00:37

ورود همکاران

تجلیل مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان از هیمن هدایت الهی، فرزند مهندس هدایت الهی

تجلیل مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان از هیمن هدایت الهی، فرزند مهندس هدایت الهی

به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان، مراسم تجلیل از هیمن هدایت الهی، فرزند مهندس هدایت الهی که در مسابقات جهانی ucmac مقام سوم را کسب کرده بود، توسط مدیرعامل محترم این شرکت برگزار گردید.

در پایان مراسم، ضمن تقدیر و تشکر از خانواده مهندس هدایت الهی، با اهدای هدیه و لوح سپاس تجلیل شد.