تاریخ: 28 تیر 1403

ساعت: 22:04

ورود همکاران

برگزاری اولین جشنواره عکاسی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان با حضور مدیریت محترم عامل

برگزاری اولین جشنواره عکاسی زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ آرتا جوجه سبلان با حضور مدیریت محترم عامل

تجلیل از 6 اثر برتر جشنواره عکس زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان

اولین دوره جشنواره عکس زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان با تجلیل از 6 اثر برتر با حضور مهندس قدرت حاج نوری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان، مراسم تجلیل از اثرات برتر با حضور مدیر عامل زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان مهندس قدرت حاج نوری، مهندس عارف عاشقدل مدیر روابط عمومی زنجیره یکپارچه آرتا جوجه سبلان و هیات داوران برگزار شد.

عاشقدل افزود: این جشنواره از تیر ماه امسال آغاز و روز سوم شهریور مراسم اختتامیه و تجلیل آن برگزار شد. در این جشنواره بیش از ۱۵۰ عکس از شرکت‌ کنندگان دریافت که پس از داوری آثار، ۳۰ عکس به‌عنوان برگزیده و نهایتا ۶ عکس به‌عنوان اثر برتر انتخاب شد.